top of page

Schoolproject

Het Schoolproject bestaat uit een eendaagse parlementaire simulatie, een variant op onze historische simulatie in de Senaat, gericht op retorica en dat op verschillende momenten in het jaar plaatsvindt in verschillende Belgische parlementen.

 

Deze dag biedt jongeren in het laatste jaar van het secundair onderwijs de kans om te debatteren en hun mening te vormen over een fictief wetsontwerp dat speciaal voor deze gelegenheid wordt voorbereid.

Het project werd voor het eerst georganiseerd in de Senaat in februari 2019. De daaropvolgende edities vonden plaats in het Brussels Parlement, twee keer per jaar. Het project heeft zich vervolgens ontwikkeld en wordt sinds 2023 georganiseerd in zowel het Waals Parlement, als in het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

MEERTALIGHEID

Het Jeugd Parlement Jeunesse zet zich al 15 jaar in om de verschillende Belgische gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen, in het bijzonder de taalgemeenschappen. 

De simulatie in het Brussels Parlement is tweetalig en de simulatie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is zelfs drietalig. Maar je hoeft de andere taal niet perfect te beheersen om begrepen te worden: de tolken vertalen de debatten tegelijkertijd.

De simulaties in het Waals en Vlaams Parlement worden respectievelijk in het Frans en het Nederlands gehouden.

PARLEMENTAIRE SIMULATIE

Het doel van de parlementaire simulatie is om jonge Belgen de kans te geven te ontdekken hoe de federale en regionale instellingen van ons land werken. Het geeft jongeren ook de kans om andere jongeren met verschillende achtergronden te ontmoeten via interculturele interactie. Deze dag is een kans om anderen te ontmoeten, om te durven discussiëren en debatteren met een honderdtal andere jongeren, om te overleggen met andere partijleden om uiteindelijk tot een compromis te komen met andere partijen.

Het belooft een druk programma te worden, want door in de huid te kruipen van een volksvertegenwoordiger krijgen de deelnemers de kans om alle functies uit te oefenen die bij die status horen. Ze kunnen deelnemen aan partijvergaderingen, politiek in de wandelgangen voeren, vragen stellen aan de minister die het fictief wetsontwerp zal schrijven, debatteren in de plenaire vergadering, amendementen voorstellen en aan het eind van de dag stemmen over de gewijzigde tekst. 

Deze levensgrote simulatie is er ook om te laten zien wat er achter de schermen gebeurt in de politiek en de pers. Door het werk van een parlementslid te ontdekken, maar vooral door je ideeën te delen en open te staan voor die van anderen, zal iedereen naar huis keren met een échte ervaring.

 

Door deze simulatie hopen we elk jaar honderden jongeren in staat te stellen om politiek te begrijpen en toekomstige spelers te worden, steeds met respect naar anderen toe.

DE VERSCHILLENDE HALFRONDEN

Deze dag vindt plaats in verschillende halfronden. 

De eerste editie vond plaats in de Senaat, al 15 jaar onze partner, die ermee instemde om in februari 2019 studenten uit het hele land te verwelkomen. Dit is de enige simulatie die daar heeft plaatsgevonden.

In mei 2019 kreeg het JPJ de prijs "Ere aan de participatieve democratie!". van het Brussels Parlement. De afgelopen 4 jaar vond het schoolproject twee keer per jaar plaats in het Brusselse halfrond. We bundelen onze middelen om een miniversie van onze historische simulatie aan te bieden, aangepast voor schoolkinderen in hun eigen faciliteiten. Dit project richt zich uitsluitend op scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen we meerdere schoolprojecten organiseren. Deze zijn drietalig en brengen scholen uit heel België samen. De eerste editie vond plaats op 24 april 2023.

Het Waalse Parlement werd een plaats van debat voor jongeren uit de scholen van het Waals Gewest. Er hebben er al twee edities plaatsgevonden. De eerste vond plaats in maart 2024 en de tweede in oktober 2023, met als doel drie scholen uit drie verschillende Waalse provincies samen te brengen. Het project wordt uitsluitend in het Frans gehouden, maar het uiteindelijke doel is een tweetaligheid van Frans en Duits.

 

Het Vlaams Parlement is het laatste halfrond waarin we parlementaire simulaties voor jonge retorica organiseren. Deze simulatiedag, die vijf scholen verspreid over Vlaanderen samenbrengt, is uitsluitend Nederlandstalig. De eerste editie vond plaats op 21 april 2023 en zal jaarlijks plaatsvinden om gemotiveerde leerlingen samen te brengen.

VOLGENDE SCHOOLPROJECTEN

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

ONTWERP-WETTEKSTEN

Sinds de start van het Schoolproject hebben studenten over vier thema’s gesproken. 

Het eerste thema ging over de partijvertegenwoordiging in gemeenteraden en de regulering van de verkiezingscampagnezone ; Het tweede ging over de reorganisatie van de openbare ruimte in Brussel om deze inclusiever en meer open te maken voor diversiteit ; Het derde ging over de mobiliteit in Brussel ; Het vierde ging over de netheid van de openbare ruimte in Brussel. 

 

Er werd ook gedebatteerd over een wetsontwerp omtrent sekswerk.

Tot slot werden in het Waals Parlement twee andere thema’s, één over arbeid en één over dierenwelzijn, terwijl in het Vlaams parlement over onderwijs werd gedebatteerd. 

EEN NIEUW JONGERENPROJECT?

Om een divers publiek te bereiken, besloot het Jeugd Parlement Jeunesse dit jaar in samenwerking met de Senaat een nieuw project op te zetten voor leerlingen van 11 tot 12 jaar. 

 

Het doel van deze activiteit is om twee klassen van het lager onderwijs, één Franstalige en één Nederlandstalige, kennis te laten maken met het Belgische federale parlement. De leerlingen bezoeken eerst de gebouwen waar de parlementsleden werken en kruipen dan een namiddag in de huid van de politici om samen te debatteren en te stemmen over wetsvoorstellen. 

 

Het zal ook een kans zijn om van jongs af aan te debatteren, ondanks het taalverschil tussen de twee klassen.

Verantwoordelijke project

Image-empty-state.png

Héloïse Leytens

Verantwoordelijke Schoolproject - Responsable Projet École

DSCF0138.JPG
logo fond transparent sans texte.png
bottom of page