top of page

WIE ZIJN WE?

Geschiedenis van het JPJ

Het idee van een jongerenparlement komt uit Québec (Canada). Daar werd in 1949 het Parlement Jeunesse de Québec" (PJQ) opgericht. De doelstelling van de oprichters was om jongeren kennis te laten maken met de parlementaire instellingen en democratie en zijn noodzakelijke procedures.

De vonk sloeg naar België over wanneer in 1993 voor het eerst een niet-Canadees, meer bepaald een Belg, bij het PJQ werd betrokken. Deze buitenlandse deelnemer beleefde blijkbaar de tijd van zijn leven in het jeugdparlement. Na zijn terugkeer naar Luik in België maakten zijn belevenissen indruk op aantal kameraden. Uit het enthousiasme ontsproot de VZW Parlement Jeunesse dat in 1997 de eerste editie van het Parlement Jeunesse de la Communauté Française (PJCF) organiseerde. Het werd een succes want in 2020 zal het al voor de 24ste keer zijn dat het PJCF georganiseerd zal worden.

pjq.jpg

Wie van de gemeenschapspolitiek geproefd heeft, wilt ook weten hoe een federaal jongerenparlement smaakt. In 2007 kwamen een aantal deelnemers van het PJCF op het idee om een Jeugdparlement op federaal niveau in het leven te roepen. De ratio achter dit initiatief is tweeledig: enerzijds de slechte kennis van het parlementaire democratisch systeem bij jonge mensen en anderzijds de vaststelling dat de kloof tussen de jongeren uit de verschillende gemeenschappen die België rijk is steeds groter wordt.

96370158_3593551743994901_5338613824595427328_o.jpg

Naar aanleiding van deze twee vaststellingen gingen een aantal oud-deelnemers van PJCF op zoek naar gemotiveerde Nederlandstalige leeftijdsgenoten. Samen richtten ze de VZW Jeugd Parlement Jeunesse ASBL op en gingen ze de uitdaging aan om in oktober 2008 voor het eerst een federale simulatie te organiseren. Het werd een uniek project waar een honderdtal jongeren uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kans kregen om met elkaar in debat te treden rond verschillende maatschappelijke relevante onderwerpen en dit in het hart van de Belgische democratie.

In oktober - november 2008 kwamen voor het eerst een honderdtal jongeren samen in het hart van de Belgische democratie: de Senaat. Een week lang werd er gedebatteerd. Soms hevig, soms ludiek maar altijd met het nodige respect voor de ander. Er werd gepraat over de staatshervorming, een legaal statuut voor prostituees, het al dan niet verplichten van een burgerdienst en de herziening van de wetten rond de prenatale geneeskunde. Beide gemeenschappen deden hun best om de perikelen uit de 'échte' politieke wereld niet in de simulatie binnen te halen. Helaas was dat buiten de pers en een aantal andere parlementsleden gerekend die -gezien de actuele institutionele crisis- het debat lieten afdwalen naar een diepgaand debat tussen de gemeenschappen. Na 5 dagen debatteren en de daarbij behorende politieke moed werd een mooi compromis gevonden waar beide gemeenschappen zich konden in terug vinden.

2.jpg

Sinds 2008 heeft onze VZW al 12 edities van de jaarlijkse parlementaire simulatie georganiseerd. Maar daar bleef het niet bij: in 2013 werd met ondersteuning van enkele ex-leden van het JPJ het Vlaams Jeugd Parlement gesticht. Deze VZW organiseerde sindsdien al verschillende parlementaire simulaties in het Vlaams Parlement. In 2019 organiseerde het JPJ voor het eerst het "School Project", een mini parlementaire simulatie met middelbare scholieren. In 2020 komt er nog een nieuw project bij: "Publiq", een nationaal welsprekendheidstoernooi. 

Ons team

Image-empty-state.png

François Moré

Covoorzitter - Coprésident

Image-empty-state.png

Laura De Graef

Financiën & Sponsors - Finance et Sponsors

Image-empty-state.png

Julien Debande

Verantwoordelijke Schoolproject - Responsable Projet École

Image-empty-state.png

Liese Aerts

Verantwoordelijke communicatie - Responsable communication

Image-empty-state.png

Marie Poisquet

Covoorzitter - Coprésident

Image-empty-state.png

Matthieu Nève

Verantwoordelijke Simulatie - Responsable Simulation

Image-empty-state.png

Anne de Bidlot

HR - RH

Image-empty-state.png

Axelle Bossuyt

Verantwoordelijke events & initiatieven - Responsable Événements et initiatives

logo-jpj-red (1).png
bottom of page