top of page

Over het Jeugd Parlement Jeunesse

Het idee van een jongerenparlement komt uit Québec (Canada). Daar werd in 1949 het Parlement Jeunesse de Québec" (PJQ) opgericht. De doelstelling van de oprichters was om jongeren kennis te laten maken met de parlementaire instellingen en democratie en zijn noodzakelijke procedures.

De vonk sloeg naar België over wanneer in 1993 voor het eerst een niet-Canadees, meer bepaald een Belg, bij het PJQ werd betrokken. Deze buitenlandse deelnemer beleefde blijkbaar de tijd van zijn leven in het jeugdparlement. Na zijn terugkeer naar België maakten zijn belevenissen indruk op een aantal kameraden. Uit het enthousiasme ontsproot de vzw Parlement Jeunesse dat in 1997 de eerste editie van het Parlement Jeunesse de la Communauté Française (PJCF) organiseerde.

Wie van de gemeenschapspolitiek geproefd heeft, wilt ook weten hoe een federaal jongerenparlement smaakt. In 2007 kwamen een aantal deelnemers van het PJCF op het idee om een Jeugdparlement op federaal niveau in het leven te roepen. De ratio achter dit initiatief is tweeledig: enerzijds de slechte kennis van het parlementaire democratisch systeem bij jonge mensen en anderzijds de vaststelling dat de kloof tussen de jongeren uit de verschillende gemeenschappen die België rijk is steeds groter wordt.

image3.jpg

Naar aanleiding van deze twee vaststellingen gingen een aantal oud-deelnemers van het PJCF op zoek naar gemotiveerde Nederlandstalige leeftijdsgenoten. Samen richtten ze de vzw Jeugd Parlement Jeunesse op en gingen ze de uitdaging aan om in oktober 2008 voor het eerst een federale simulatie te organiseren. Het werd een uniek project waar een honderdtal jongeren uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kans kregen om met elkaar in debat te treden rond verschillende, maatschappelijk relevante onderwerpen en dit in het hart van de Belgische democratie.

In oktober - november 2008 kwamen voor het eerst een honderdtal jongeren samen in het hart van de Belgische democratie: de Senaat. Een week lang werd er gedebatteerd. Soms hevig, soms ludiek, maar altijd met het nodige respect voor de ander. Er werd gepraat over de staatshervorming, een legaal statuut voor prostituees, het al dan niet verplichten van een burgerdienst en de herziening van de wetten rond de prenatale geneeskunde. Na 5 dagen debatteren en de daarbij behorende politieke moed werd een mooi compromis gevonden waar beide gemeenschappen zich in konden vinden.

Voor velen was het een sprong in het onbekende. Niemand wist wat hij kon verwachten... Is het gelukt? Het antwoord is volmondig ja!

In totaal heeft onze vzw al 15 edities aan parlementaire simulaties georganiseerd. In 2019 organiseerde het JPJ voor het eerst het "SchoolProject", een mini-parlementaire simulatie voor middelbare scholieren. Intussen houdt het JPJ verschillende schoolprojecten in alle parlementen van België! 

In 2023 werd ook voor het eerst een diplomatieke simulatie georganiseerd in samenwerking met een gelijkaardige organisatie aan Canadese zijde. 

DSCF0138.JPG
logo fond transparent sans texte.png
bottom of page