top of page

De jeugd aan de macht (voor een week)!
Op 12 februari 2024 begint de zestiende parlementaire simulatie van de vzw Jeugd Parlement Jeunesse, die voor het eerst zal plaatsvinden in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Maar liefst 120 jongeren vanuit de drie taalgemeenschappen van ons land kruipen voor een week in de huid van parlementslid, journalist of lid van de Raad van State.


Jong geweld in de Kamer van volksvertegenwoordigers! Vanaf deze maandag tot en met vrijdag zullen niet de gebruikelijke figuren als Théo Francken of Koen Geens op de banken van het parlement zetelen, maar wel 120 jongeren uit alle hoeken van België die meer willen leren over het functioneren van het wetgevend systeem. "We streven vooral naar een pedagogisch doel", zegt Silke D’haemers, co-voorzitter van het Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) die aan de basis ligt van het initiatief. "We merken dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de politieke wereld en de jeugd. Het is echter van cruciaal belang dat jongeren zich interesseren in het maatschappelijk leven, en dat geldt dit jaar des te meer vanwege de naderende verkiezingen," verklaart ze.


Gemotiveerde jongeren

Toch is er bij de jongeren geen gebrek aan ideeën of enthousiasme. "Het aantal kandidaturen voor deze editie was bijzonder hoog," merkt Julien Debande, co-voorzitter van het JPJ, op. Hij voegt er meteen aan toe: "We hebben er honderden ontvangen. Dit betekent dat we keuzes moesten maken, waarvan sommige echt niet eenvoudig waren. Maar het bewijst dat de democratische vezel nog leeft bij veel jongeren in het hele land." Uiteindelijk kregen zo'n 120 kandidaten het goede nieuws.


Een drietalige omgeving

Ze komen uit alle hoeken van het land en spreken Frans, Nederlands of Duits, wat de organisatoren verheugt. "De drietaligheid is hét kenmerkende kenmerk van onze vereniging," betoogt Silke D’haemers. "Ons doel is een forum te bieden waarin de drie taalgemeenschappen kunnen uitwisselen, en niet alleen over politiek. We praten over cultuur, onze studies, onze passies... Dit maakt het mogelijk om banden te smeden over de taalgrens heen en, vooral, om elkaar beter te begrijpen."


Nu is het afwachten of dit begrip zich zal vertalen in compromissen in de Kamer. Verdeeld over zes fictieve partijen zullen de deelnemers een week lang de tijd hebben om overeenstemmingen te bereiken in commissies en vervolgens in plenaire vergaderingen. Waarschijnlijk hebben we maandag al enkele eerste antwoorden, met de openingsceremonie die zal worden gehouden door de toespraken van de heer Vande Lanotte en mevrouw Wilmès.


Over ons


Het Jeugd Parlement Jeunesse is een vzw, bestaande uit jongeren van 18 tot 26 jaar, met een dubbele doelstelling: jongeren dichter bij de politiek brengen en de uitwisseling tussen jongeren van verschillende taalgemeenschappen bevorderen. In dit kader verbinden we ons ertoe niet-partijdige initiatieven op te zetten om over het functioneren van ons politieke systeem te informeren.

Al 16 jaar organiseren we een parlementaire simulatie. Na 15 jaar in de Senaat zal deze simulatie voor het eerst plaatsvinden in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Maar het JPJ gaat verder dan alleen de simulatie. Sinds twee jaar organiseren we ook een diplomatieke simulatie in samenwerking met onze Canadese collega's.

Onze organisatie heeft ook het Schoolproject opgezet, waarmee leerlingen van het 6e jaar middelbaar onderwijs een dag simulatie kunnen ervaren in de Kamer of in de Brusselse, Waalse en Vlaamse parlementen. Dit jaar zal ook een Jeugdproject van start gaan, waarbij het Schoolproject wordt aangepast voor leerlingen van het 6e leerjaar in de Senaat. Daarnaast organiseren we regelmatig debatten of conferenties om politieke vragen bij jongeren aan te wakkeren.Notitie voor de redactie, niet bedoeld voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


D’HAEMERS Silke, Nederlandstalige co-voorzitster :


DEBANDE Julien, Franstalige co-voorzitter :

  • Telefoon : +32 479 48 96 06


LEMPEREUR Ugo, bestuurslid belast met communicatie


Voor meer informatie over onze geschiedenis en onze initiatieven :

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


logo fond transparent sans texte.png
bottom of page