top of page

Diplomatieke simulatie

Naast de parlementaire simulaties van het JPJ, bestaat er sinds 2023 ook de diplomatieke simulatie! Het gaat hierbij om een wereldprimeur: een bilaterale simulatie in samenwerking met de vereniging van studenten Internationale Politiek aan de Universiteit van Ottawa.

 

Tijdens de simulatie kruipen de deelnemers in de huid van een diplomaat en vertegenwoordigen zij hun land tijdens internationale verdragsonderhandelingen. Zij staan in direct contact met hun buitenlandse gesprekspartners om te kunnen onderhandelen over een compromis dat voor beide landen gunstig is. 

Hierbij kunnen zij een beroep doen op student-tolken van de KU Leuven, zodat de jeugddiplomaten zich kunnen uitdrukken in hun eigen taal. Ook worden zij gevolgd door een team van journalisten dat verslag legt van de onderhandelingen tijdens de dag. 

 

De eerste editie vond plaats in maart 2023. Vanuit de zalen van de FOD Buitenlandse Zaken onderhandelden de Belgische deelnemers met hun Canadese gesprekspartners in de Senaat van Canada over een internationaal verdrag dat de handel en intellectuele eigendom van computerchips regelde. Een recap van deze editie is beschikbaar op YouTube in de vorm van een nieuwsreportage:

De volgende editie  vindt plaats van 14 tot 15 maart 2024 vanuit het Brussels Parlement. Aan deze editie zullen naast Belgische en Canadese voor het eerst ook Franse jongeren deelnemen. De onderhandelingen zullen gaan over de uitlevering van terrorismeverdachten en de internationale uitwisseling van inlichtingen. 

 

Ben je tussen de 18 en 26 jaar en heb je interesse in internationale politiek? Wil je de diplomatieke wereld eens van dichtbij meemaken? 

Het Inschrijfformulier is hieronder beschikbaar tot 2 maart.

logo fond transparent sans texte.png
bottom of page