WETSONTWERPEN 2021

&

MINISTERS

Minster van Binnenlandse Zaken

Scheiding Kerk & Staat

MARIE POISQUET

"Mijn wetsontwerp gaat over de absolute scheiding Kerk en Staat. Ten eerste zal de federale inmenging bij erkende godsdiensten worden afgeschaft. Ten tweede zal de neutraliteit worden bevorderd en als laatste zal de gezondheid algemeen voorgaan op het geloof."

Minster van Telecommunicatie

Sociale netwerken

Minister van Justitie

ANTOINE THILL

"Ik vertrek vanuit één observering: de vrijheid van meningsuiting is - in onze democratieën - blijven groeien met de evolutie van het internet. En dit tot op de dag van vandaag tolereerde de proliferatie van discriminerende discours op platforms voor online inhoud uitwisseling. Jezelf uitdrukken (zelfs vrijuit) terwijl je de Ander stigmatiseert, is gewoonweg onaanvaardbaar. Mijn wetsvoorstel is bedoeld om de inhoud op onder meer sociale netwerken beter te reguleren. We zullen het hebben over identificatie met een account dankzij de identiteitskaart, het gebruik van kunstmatige intelligentie, versnelde meldingsprocedures of zelfs de repressie van de verspreiding van "illegale inhoud" Het is met veel enthousiasme dat ik een verdeeldheid zaaiend en resoluut actueel wetsvoorstel voorstel!"

Minster van Openbare Orde

Staatshervorming

CLAIRE LEMAIRE

"Dit wetsvoorstel heeft tot doel de democratie dichter bij de burger te brengen, en het beheer van zeer actuele sociale problemen: opwarming van de aarde en de migrantencrisis te stimuleren en te versnellen. Het gaat erom een ​​deel van de milieu- en migratiebevoegdheden toe te vertrouwen aan steden en gemeenten. Een ander deel van deze bevoegdheden zal worden overgedragen van het regionale niveau naar het federale niveau om politieke verschillen te vermijden en meer eenheid te verzekeren bij het nemen van belangrijke beslissingen."

Minster van Justitie

Decriminalisering van drugs

FELIX GEEREBAERT

"Dit project bestaat uit drie luiken. Ten eerste zal het persoonlijk bezit en gebruik van alle drugs worden gedecriminaliseerd. Dit vertrekt vanuit de filosofie dat gebruikers eerder patiënten zijn dan criminelen. Vervolgens zal er een gereguleerde legalisering van cannabis tot stand komen. Hier is er een belangrijke rol voor de Cannabis Social Clubs, die volgens Europese richtsnoeren opgericht worden. Tot slot zullen in het kader van ‘harm reduction’ de pill-testing en gebruiksruimtes worden gelegaliseerd. Deze worden in Wallonië reeds gedoogd maar het is tijd om dit een wettelijk statuut te geven. Een drugsbeleid zonder taboes en op maat van de burger, daar staat dit wetsontwerp voor."

PARTNERS

SPONSERS

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon