Ministers

DSCF0030.JPG

Minister van Institutionele Hervormingen

Politieke vernieuwing

Dries Martens

Ons huidige politieke systeem is op, en heeft geen vertrouwen meer van de bevolking. Om dit fundamenteel probleem voor onze democratie aan te pakken, stel ik verschillende hervormingen voor. Om de verstikkende particratie aan te pakken zijn er verschillende hervormingen: het afschaffen van de lijststem om te zorgen dat de partij minder invloed heeft op wie verkozen is. De kiesdrempel wordt afgeschaft zodat parlementsleden sneller een nieuwe partij kunnen oprichten, wat het makkelijker maakt voor hun om onafhankelijk op te treden. Daarnaast worden de partijdotaties fel verminderd, zodat partijen niet meer miljoenen euro’s op hun rekening hebben. Om de duur van de regeringsvormingen in te perken voeren we een deblokkeringsmechanisme in, dat partijen (financieel) straft indien ze er niet in slagen binnen een bepaalde termijn een regering te vormen. Op de sociale media mogen partijen vanaf nu een maximumbedrag uitgeven. Een factcheckorgaan van de overheid controleert de posts op hun betrouwbaarheid, om de verspreiding van fake news tegen te gaan.

246375390_1241426062999263_9029745008757613529_n.jpg

Minister van Binnenlandse Zaken

Invoering burgerdienst

Minister van Justitie

Amaury Vinogradoff

De burgerdienst is verplicht voor alle jongeren tussen 18 en 26 jaar die de Belgische nationaliteit hebben. In het geval van een dubbele nationaliteit zijn alleen jongeren die een gelijkwaardige diensttijd in een ander land hebben vervuld, vrijgesteld. Voor jongeren die in België wonen maar niet de Belgische nationaliteit hebben, is de burgerdienst verplicht als de jongere het recht heeft de Belgische nationaliteit aan te vragen. Burgerdienst wordt vanaf de middelbare school bevorderd als springplank voor loopbaanoriëntatie. Het biedt jongeren de mogelijkheid een stage te lopen die hun belangstelling voor een bepaald onderwerp kan bevestigen en hen in de richting van hoger onderwijs of geschikte beroepen kan sturen. De burgerdienst wordt betaald tegen het minimumtarief van het leefloon voor jongeren die ten laste van hun ouders komen, en tegen het tarief voor alleenstaanden voor jongeren die ten laste van zichzelf komen.

Van de burgerdienst zijn vrijgesteld:

  • Jongeren die permanente hulp nodig hebben (medische redenen).

  • Jongeren die actief deelnemen aan het gezinsinkomen

Indien de jongere zich niet inschrijft voor de burgerdienst, wordt een boete opgelegd die evenredig is met het gezinsinkomen/inkomsten van de jongere en exponentieel in de tijd.

DSCF0076.JPG

Minister van Gelijke Kansen

Feminisme

Louise Van den Abeele

Volgens een onderzoek uit 2021 (het eerste onderzoek over seksueel geweld in België), heeft 70 procent van de Belgische bevolking, tussen de 16 en de 100 jaar al seksueel misbruik meegemaakt. 53 procent van de klachten voor verkrachting worden gesloten zonder actie. Daar moet nu verandering in komen. Mijn wetsontwerp is in drie grote thema’s verdeeld: toevoeging van de feminicide, een deel over verkrachting, een groot deel over preventie en aanpak. In het deel verkrachting worden 2 grote ideeën beschreven: de onverjaarbaarheid van de verkrachting, en de verandering van de definitie van toestemming. In het deel preventie en aanpak zijn er 3 delen: een verplichte opleiding voor de politie, een nieuwe rechtbank gespecialiseerd in seksueel geweld, en de opening van meer zorgcentra na seksueel geweld en de rollen van deze centra.

DSCF0101.JPG

Minister van Justitie

Hervorming gevangenissen

Elisabeth Chèvremont

Mijn wetsvoorstel bestaat uit een hervorming van het gevangenismilieu, dat ernstige gebreken vertoont. De belangrijkste doelstellingen zijn het normaliseren van het leven in de gevangenis om een effectievere reïntegratie mogelijk te maken en recidive te verminderen. Verschillende kwesties zullen aan de orde komen, zowel wat betreft de manier waarop gevangenen leven als de behoefte aan opleiding van gevangenispersoneel dat maar al te vaak niet is opgeleid om goed met gevangenen te communiceren. De grootste voorgestelde verandering is de invoering van open gevangenissen voor alle veroordelingen tot 5 jaar gevangenisstraf.

DSCF0138.JPG