Wat is het JPJ?

Een simulatie van het parlement in de Belgische Senaat

5 dagen Simulatie

De simulatie vindt plaats gedurende Krokusvakantie.

3 Landstalen

Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen met simultane vertaling door tolken.

120 jongeren van 18 tot 25 jaar

Naast het intensieve werk in de Senaat, heerst er een goede sfeer in de herberg waar we verblijven

10de editie

Gedurende enkele jaren vormt het JPJ jongeren uit alle windstreken van België. Dit jaar vieren we een speciale verjaardag !

Pupitre du Sénat

Politics are almost as exciting as war, and quite as dangerous. In war you can only be killed once, but in politics many times.

Wat je kan verwachten?

...als verkozene van het volk

Introductiedag

Op deze dag zullen de Raad van Bestuur, de Ministers, de Partijvoorzitters en de Raad van State zich aan u voorstellen. De ministers en partijvoorzitters geven kort toelichting over hun wetsontwerp en hun partijprogramma.

U zal tevens een farde met de praktische informatie (gsm nummers, wat mee te brengen, indeling van de simulatieweek, standpunten van de partijen) en een farde met de wetsontwerpen ontvangen.

Na de introductiedag mailt u uw partij- en commissiekeuze door naar info@jeugdparlementjeunesse.be.

Debatdag

Op deze dag worden de wetsontwerpen inhoudelijk doorgenomen teneinde voorbereid aan de simulatie te kunnen beginnen.

Simulatieweek

Op alle dagen hebben de deelnemers een fractievergadering waarbij de dag wordt overlopen en strategieën uitgewerkt. Tussen het lobbywerk door is er elke avond een activiteit. We sluiten de dag traditioneel af met het Journaal dat de journalisten hebben gemaakt.

Dag 1 - Maandag is een brugdag naar het echte parlementaire werk. Op deze dag wordt u 's morgens ontvangen en krijgt u een kamer toegewezen, heeft u een eerste voltallige partijraad, maakt u kennis met andere deelnemers en zult u Brussel ontdekken.

Dag 2 - Dinsdag starten we met de eedaflegging van de verkozen senatoren. De wetsontwerpen worden beurtelings besproken. De bespreking start met een toelichting van de minister waarna er een algemene discussie losbarst.

Dag 3 - Woensdag is het de hele dag Commissievergadering - ofnog: het is de werkdag der muggenzifters: op deze dag wordt elk wetontwerp artikel per artikel, woord voor woord overlopen. De commissieleden kunnen naar hartenlust amendementen indienen die woorden schrappen, bijvoegen of wijzigen. Het is de bedoeling dat op het einde van de dag er een meerderheid in de commissie een akkoord heeft kunnen sluiten over het wetsontwerp. Dit wil niet zeggen dat de parlementsleden geen amendementen meer na afloop van de commissie kunnen indienen. Er is nog een mogelijkheid tot amendering tot middernacht.

Dag 4 en 5 - Donderdag en vrijdag worden de wetsontwerpen wederom volledig doorgenomen. Eerst volgt een artikelsgewijze bespreking waar ook de amendementen worden besproken die zijn ingediend op woensdagavond. Na de artikelsgewijze bespreking volgt een finale geheime stemming over het integrale wetsontwerp.

The man is by nature a political animal

Wat je kan verwachten?

...als journalist

Als journalist maak je elke dag een journaal. Je voelt politici aan de tand, interviewt de man in de straat of legt een wetsontwerp voor aan een deskundige. Misschien kom je zelfs een groot geheim van een politieke partij op het spoor en kan je de orde van de dag duchtig door mekaar slaan!

Je hoeft heus geen student communicatiewetenschappen te zijn om te mogen kandideren als journalist. Wil je ook eens proeven van het journalistenleven, dan ben je ook welkom.

De voorbereiding van journalisten op de simulatie is verschillend dan die van de senatoren. Uiteraard zijn gekozen journalisten welkom op de introductiedag en het debatdag voor senatoren. Ze hebben daarnaast een eigen voorbereidingsweekend (weekend net voor de simulatie). Dit wordt georganiseerd door de Brussels Television Academy. Deelname hieraan is absoluut vereist. Je wordt er klaar gestoomd door middel van cursussen.

By giving us the opinions of the uneducated, journalism keeps us in touch with the ignorance of the community.

Volg het JPJ!

Volg ons op de sociale media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!