Wat is het Schoolproject?

Het schoolproject bestaat uit een dag van parlementaire simulatie in het Brussels Parlement, waarbij een honderdtal Nederlandstalige en Franstalige jongeren de gelegenheid krijgen om te debatteren en hun meningen te uiten over een fictief wetsontwerp dat speciaal voor deze gelegenheid wordt opgesteld.

Parlementaire simulatie

De parlementaire simulatie werd ontworpen om jonge Belgen de kans te bieden de werking van de democratische instellingen van ons land te ontdekken en andere jongeren met verschillende achtergronden te ontmoeten.

Op de agenda: partijvergadering, vragen aan de minister die het fictieve wetsontwerp zal indienen, debatten in de plenaire vergadering, wijzigingsvoorstellen en een uiteindelijke stemming over de gewijzigde tekst. Door het werk van een parlementslid te ontdekken, maar vooral door zijn ideeën te delen en zich open te stellen voor die van de ander, zal iedereen met een echte ervaring vertrekken.

Nederlandstalige en Franstalige jongeren

Het Jeugd Jongerenparlement werkt al meer dan 10 jaar aan het samenbrengen van Franstalige en Nederlandstalige jongeren. De simulatie is dus volledig tweetalig. Maar je hebt geen perfecte beheersing van elkaars taal nodig om elkaar te begrijpen: tolken vertalen de debatten onmiddellijk, zoals in het echt!

In het Brussels Parlement

Dankzij de Prijs van het Brussels Parlement hebben het Brussels Parlement en het Jeugd Parlement Jeunesse hun krachten kunnen verenigen om deze eendaagse versie van onze historische simulatieaan te bieden, aangepast voor studenten in het middelbare. Het schoolproject zal dus uitsluitend in de Brusselse halfrond plaatsvinden.

Fictief wetsontwerp

Dit jaar zal het ontwerp van ordonnantie over de partijvertegenwoordiging in de gemeenteraden en de regulering van het verkiezingscampagnegebied gaan. Hier kunnen jullie deze downloaden.

Democracy is the worst form of government, except for all the others.

Praktisch

Kandidaturen voor klassen zijn open van 9 september 2019 tot 11 oktober 2019. Aanvragen moeten per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be

Tijdens dit schooljaar vinden twee schoolprojecten plaats: op maandag 25 november 2019 en dinsdag 24 maart 2020. Beiden duren van 8u30 tot 17u30 in het Brussels Parlement.

Contact

Bent u geïnteresseerd in het project?
Meer info via schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be of neem contact op met Guillaume Dervaux op +32 475 54 66 53.