Ontstaan

"PJQ – PJCF – JPJ”
Parlement Jeunesse de Québec

Het idee van een jongerenparlement komt uit Québec (Canada). Daar werd in 1949 het Parlement Jeunesse de Québec" (PJQ) opgericht. De doelstelling van de oprichters was om jongeren kennis te laten maken met de parlementaire instellingen en democratie en zijn noodzakelijke procedures.

De vonk sloeg naar België over wanneer in 1993 voor het eerst een niet-Canadees, meer bepaald een Belg, bij het PJQ werd betrokken. Deze buitenlandse deelnemer beleefde blijkbaar de tijd van zijn leven in het Canadees Parlement. Na zijn terugkeer naar Luik in België maakten zijn belevenissen indruk op aantal kameraden. Uit het enthousiasme ontsproot de VZW Parlement Jeunesse dat in 1997 de eerste editie van het Parlement Jeunesse de la Communauté Française (PJCF) organiseerde. Het werd een succes want in 2019 zal het al voor de 23ste keer zijn dat het PJCF georganiseerd zal worden.

Wie van de gemeenschapspolitiek geproefd heeft, wilt ook weten hoe een federaal jongerenparlement smaakt. In 2007 kwamen een aantal deelnemers van het PJCF op het idee om een Jeugdparlement op federaal niveau in het leven te roepen. De ratio achter dit initiatief is tweeledig: enerzijds de slechte kennis van het parlementaire democratisch systeem bij jonge mensen en anderzijds de vaststelling dat de kloof tussen de jongeren uit de verschillende gemeenschappen die België rijk is steeds groter wordt.

Parlement Jeunesse de la Communauté française

Naar aanleiding van deze twee vaststellingen gingen een aantal oud-deelnemers van PJCF op zoek naar gemotiveerde Nederlandstalige leeftijdsgenoten. Samen richtten ze de VZW Jeugd Parlement Jeunesse ASBL op en gingen ze uitdaging aan om in oktober 2008 voor het eerst een federale simulatie te organiseren. Het werd een uniek project waar een honderdtal jongeren uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kans kregen om met elkaar in debat te treden rond verschillende maatschappelijke relevante onderwerpen en dit in het hart van de Belgische democratie.

In oktober - november 2008 kwamen voor het eerst een honderdtal jongeren samen in de krochten van de Belgische democratie: de Senaat. Een week lang werd er gedebatteerd. Soms hevig, soms ludiek maar altijd met het nodige respect voor de andere. Er werd gepraat over de staatshervorming, een legaal statuut voor prostituees, het al dan niet verplichten van een burgerdienst en de herziening van de wetten rond de prenatale geneeskunde. Beide gemeenschappen deden hun best om de perikelen uit de 'échte' politieke wereld niet in de simulatie binnen te halen. Helaas was dat buiten de pers en een aantal andere parlementsleden gerekend die -gezien de actuele institutionele crisis- het debat lieten afdwalen naar een diepgaand debat tussen de gemeenschappen. Na 5 dagen debatteren en de daarbij behorende politieke moed werd een mooi compromis gevonden waar beide gemeenschappen zich konden in terug vinden.

Dernière édition du JPJ

Het was voor velen een sprong in het diepe. Niemand wist wat te verwachten, zou het slagen? Dat deed het alleszins. Het werd een fantastische week. Na de simulatie besloten een dertigtal ex-deelnemers om de kar verder te trekken en ervoor te zorgen dat er anno 2009 opnieuw een heuse simulatie zou staan. In 2020 organiseert het JPJ zijn twaalfde editie!

De structuur van het JPJ

Het Jeugd Parlement Jeunesse is een simulatie georganiseerd voor en door jongeren. Om een simulatie te organiseren is een goed beheer noodzakelijk. Om het dilemma van de collectieve actie niet te laten spelen worden er 9 mensen door de effectieve leden verkozen tot lid van de Raad van Bestuur. Bij de verkiezing wordt de taalpariteit eendrachtig gehouden. De raad moet bestaan uit 5 Nederlandstalige en 4 Franstalige of vice versa. Er geldt eveneens een taalpariteit binnen het Voorzitterschap.

Het is uiteraard onmogelijk om alle lasten op zich te nemen. De verantwoordelijken voor Sponsoring, Rekrutering, Praktische Organisatie en Inhoud beschikken over effectieve leden die hen bijstaan in het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden.

Raad van bestuur

Hieronder kan je kennisnemen met de personen achter elke functie.

Rémy Pigeon

Voorzitter

Hannah Matthys

Ondervoorzitser

Kaeso Arts

Financiën

Zoé Vandevelde

Recrutering

Coralie Ballieu

Inhoud

Amaury Vinogradof

Sponsoring

Dries Martens

Praktische organisatie