Deelnemen

De inschrijvingen voor de simulatie van 2018 zijn gesloten.
Kom voor de inschrijvingen van de simulatie van 2019 terug in het najaar van 2018.

Selectieprocedure

Hier zetten we de selectieprocedure uit, omdat het JPJ transparantie hoog in het vaandel draagt.

Na het sluiten van de inschrijvingen, worden de motivatiebrieven verzameld en geanonimiseerd. Vervolgens krijgt elke brief een score van verschillende organisatieleden. Bij het geven van de score wordt het meeste belang gehecht aan motivatie en beweegredenen. De kwaliteit van de brief en de fundering van meningen worden in mindere mate in acht genomen. De brieven met de hoogste score worden geselecteerd. Hierbij wordt een evenwicht behouden tussen de taalgroepen.

Het Jeugd Parlement Jeunesse streeft naar gemotiveerde deelnemers en naar een diversiteit van studierichtingen, jobs, woonplaats, sociale groepen, ethnische achtergrond, gender, ... We proberen rekening te houden met alle gevoeligheden van ons land en streven naar een evenredige vertegenwoordiging van de grote verscheidenheid die ons land rijk is.

Wetsontwerpen

Dit jaar zullen de volgende wetsontwerpen voorgesteld worden.

Herfederalisering

Met dit wetsontwerp verdwijnen de gewesten en gemeenschappen en worden door een praktischer tweekamerstelsel vervangen. Een federale kieskring voor alle Belgen wordt ingesteld. Het uiteindeljke doel is een performanter België.

Wetswontwerp betreffende herfederalisering

Huwelijkshervorming

Volgens de cijfers van FOD Economie, vermindert het aantal huwelijken terwijl er meer en meer scheidingen zijn. Het doel van dit wetsontwerp is de huwelijksrelaties te moderniseren, door de afschaffing van het burgerlijk huwelijk. Deze instelling wordt aan de religieuze wereld overgelaten en de huwelijksvermogensstelsels worden hervormd, zodat die beter aan de verwachtingen van de burgers beantwoorden.

Wetswontwerp tot de opheffing van het burgerlijk huwelijk en het wettelijk samenwonen en tot invoering van het samenlevingscontract

Politiehervorming

Wat zijn de werkelijke kerntaken van de politie? Heeft ze nog nood aan vuurwapens? Is het Comité P wel transparant? Dit zijn de drie vragen waarop het wetsontwerp zal trachten antwoorden te bieden. De hoofdvraag is makkelijk: "hoe kunnen wij onze politiediensten doeltreffender, betrouwbaarder en democratischer maken?". Dit wetsontwerp heeft tot doel om te reflecteren over hoe wij onze politiediensten kunnen verbeteren.

Wetswontwerp doelend op de hervorming van de politie

Circulaire economie

De eerste en tweede industriële revolutie hebben ons losgemaakt van onze natuurlijke leefomgeving en de biosfeer waarin we ons begeven met alle gevolgen van dien. We moeten groeien naar een duurzaam model door te denken in ecosystemen en de juiste dingen juist te doen.

Wetswontwerp betreffende de bewerkstelliging van een circulaire economie

Kalender

Hou alvast enkele belangrijke data vrij
 • Introductiedag

  2 december 2017

  Bozar, Brussel

  Op deze dag zullen de Raad van Bestuur, de Ministers, de Partijvoorzitters en de Raad van State zich aan u voorstellen. De ministers en partijvoorzitters geven kort toelichting over hun wetsontwerp en hun partijprogramma.

  U zal een farde met praktische informatie (gsm nummers, wat mee te brengen, indeling van de simulatieweek, standpunten van de partijen) en een farde met de wetsontwerpen ontvangen.

  Na de introductiedag mailt u uw partij- en commissiekeuze door naar info@jeugdparlementjeunesse.be.

 • Debatdag

  9 december 2017

  KULeuven

  Op deze dag worden de wetsontwerpen inhoudelijk doorgenomen om voorbereid aan de simulatie te kunnen beginnen.

 • Voorbereidingsweekend Journalisten

  10 februari 2018

  30 Zavelput, 1000 Brussel

  De voorbereiding van journalisten op de simulatie is verschillend dan die van de senatoren. Uiteraard zijn gekozen journalisten welkom op de introductiedag en de debatdag voor senatoren. Ze hebben daarnaast een eigen voorbereidingsweekend. Deelname hieraan is absoluut vereist.

 • Simulatieweek

  Krokusvakantie : vanaf zondag 11 februari tot vrijdag 16 februari 2018

  30 Zavelput, 1000 Brussel

  We overnachten in Jeugdherberg "Jacques Brel". De parlementaire zitting heeft plaats in de Senaat. Op de eerste dag van de simulatie wordt u verwacht in de Jeugdherberg.

  Wat mee te nemen? - Beddengoed is voorzien door de herberg. Dit geldt niet voor handdoeken.

  Dresscode? - De Senaat is een nationaal politieke instelling. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich kleedt met respect voor deze instelling. Jeansbroeken zijn niet toegestaan.

Prijs

Prijs - De deelnemersprijs is 80€ , maaltijden en de jeugdherberg inbegrepen. Na aanvaarding van je kandidatuur, is dit bedrag te storten op het rekeningnummer BE55 0015 4548 6044, met als melding je naam, voornaam en "inschrijving JPJ 2018".

Beurs - De financiële kant is géén drempel voor deelname. Indien u zich in een financieel minder goede situatie bevindt, kunt u genieten van een sociaal tarief. Neem hiervoor contact op via info@jeugdparlementjeunesse.be.

Ondersteun het JPJ

De negende editie is enkele maanden geleden succesvol geëindigd. We hebben onder andere gedebatteerd over een nieuwe vorm van democratie, over laïciteit, over de flexibilisering van het arbeidsrecht. Ook ethische thema’s gaat het JPJ niet uit de weg. Nu stellen we alles in het werk om de volgende simulatie net zo succesvol te organiseren. Daarbij is uw financiële hulp van essentieel belang en vragen wij om uw ondersteuning.

Wij zijn er van overtuigd dat het u ten goede komt aan ons project bij te dragen. Door ons te steunen, draagt u de waarden van burgerzin, democratie en wederzijds respect uit. Ons project heeft een groot bereik door een intensieve rekruteringscampagne in alle universiteiten van het land en door een grote belangstelling van de pers. De laatste simulatie trok meer dan 600 kandidaatstellingen en we verwachten er nog meer dit jaar.

Hieronder vindt u ons sponsordossier met alle relevante informatie. Ook kan u eens kijken in onze persmap met onze verschillende verschijningen in de media.

Als u nog vragen heeft, kan u ons altijd bereiken. Wij staan met plezier klaar om zo snel mogelijk te antwoorden.

Dank u!