Deelnemen

De inschrijvingen voor de simulatie van 2019 zijn gesloten.
Kom voor de inschrijvingen van de simulatie van 2020 terug in het najaar van 2019.

Selectieprocedure

Het JPJ draagt transparantie hoog in het vaandel. Dit geldt ook voor de manier waarop we onze kandidaten selecteren, met dat doel voor ogen geven we hier mee hoe we te werk gaan om uit de vele kandidaturen onze Senatoren te kiezen. De selectieprocedure is als volgt.

Na het sluiten van de inschrijvingen, worden de motivatiebrieven verzameld en geanonimiseerd. Vervolgens krijgt elke brief een score van verschillende organisatieleden. Bij het geven van deze score wordt vooral gekeken naar de motivatie van de kanidaat. Je literaire kwaliteiten mag je zeker naar hartelust botvieren, maar primeren minder op de inhoud van je brief. De inhoud primeert dus op de vorm. Vervolgens worden de brieven met de hoogste scores geselecteerd. Waarbij het evenwicht tussen de taalgroepen steeds behouden wordt.

Het Jeugd Parlement Jeunesse streeft naar gemotiveerde deelnemers en naar een diversiteit aan studierichtingen, jobs, afkomsten, genders, ethnische achtergronden, etc. We proberen rekening te houden met alle gevoeligheden van ons land en streven naar een evenredige vertegenwoordiging van de grote verscheidenheid die ons land rijk is.

Wetsontwerpen

Dit jaar zullen de volgende wetsontwerpen voorgesteld worden.

Hervorming van de gevangenisstraffen

Gevangenisstraffen zijn contra productief. Noch de maatschappij in haar geheel, noch dr slachtoffer en de dader halen er voordeel uit. Ze hebben geen zin meer in de huidige maatschappij. Men moet ze dus hervormen met een nieuw systeem. De schadeloosstelling moet centraal staan. De nadruk ligt dan ook op de integratie van de dader. Dit systeem maakt gebruik van integratieve maatregelen enerzijds, bestraffende maatregelen anderzijds. De nieuwe technologie helpt ook daarbij.

Wetswontwerp betreffende de hervorming van de gevangenisstraffen

Drugsgebruik

Het doel van dit wetsvoorstel is België te moderniseren op het gebied van individuele rechten en volksgezondheid, door individuele consumptie en bezit beneden een bepaald aantal, drugs te decriminaliseren. Door consumptie, verkoop en productie van cannabis en andere softdrugs te legaliseren in een bepaalde kader, zoals onze Nederlandse buren, kunnen we een betere beheersing van het verkeer en de kwaliteit van deze drugs die het meest geconsumeerd zijn bevorderen.

Wetswontwerp betreffende het drugsgebruik

Investeringsfonds voor bedrijven

Iedereen heeft ooit een eigen bedrijf willen starten. Helaas, veel van dit project mislukken door gebrek aan middelen. Deze wetsontwerp herstelt deze imperfectie : heden ten dage, alle natuurlijke of rechtpersonen kunnen deelnemen aan de bedrijvenontwikkeling. Hoe ? Door te lenen aan het investeringfonds voor bedrijven. Concreet, dit projet heft tot doel een deel van de belgische spaargeld te mobiliseren (260 miljarden euros) om fris geld in de economie te reïnjecteren ten behoeve van bedrijven die een aantal sociale criteria respecteren.

Wetswontwerp betreffende het invoeren van een investeringsfonds voor bedrijven

Uitbreiding en aanvulling van de ethische wetgeving

Dit wetsontwerp beoogt de toepassing, uitbereiding en bescherming van het individueel zelfbeschikkingsrecht in al zijn facetten. Het uitgangspunt is dat elke mens zelf kan beslissen over het eigen lichaam en leven. Daarom wordt er een wettelijk kader gecreëerd rond suïcide, wordt euthanasie bij ouderen vrij van restricties en vereenvoudigen we verder de abortuswetgeving. Zodoende wordt keuzevrijheid verzekerd.

Wetsontwerp betreffende de uitbreiding en aanvulling van de ethische wetgeving

Kalender

Hou alvast enkele belangrijke data vrij
 • Introductiedag

  1 december 2018

  Bozar, Brussel

  Op deze dag zullen de Raad van Bestuur, de Ministers, de Partijvoorzitters en de Raad van State zich aan u voorstellen. De ministers en partijvoorzitters geven kort toelichting over hun wetsontwerp en hun partijprogramma.

  U zal een farde met praktische informatie (gsm nummers, wat mee te brengen, indeling van de simulatieweek, standpunten van de partijen) en een farde met de wetsontwerpen ontvangen.

  Na de introductiedag mailt u uw partij- en commissiekeuze door naar info@jeugdparlementjeunesse.be.

 • Debatdag

  16 februari 2019

  KULeuven

  Op deze dag worden de wetsontwerpen inhoudelijk doorgenomen om voorbereid aan de simulatie te kunnen beginnen.

 • Voorbereidingsweekend Journalisten

  2 maart 2019

  30 Zavelput, 1000 Brussel

  De voorbereiding van journalisten op de simulatie is verschillend dan die van de senatoren. Uiteraard zijn gekozen journalisten welkom op de introductiedag en de debatdag voor senatoren. Ze hebben daarnaast een eigen voorbereidingsweekend. Deelname hieraan is absoluut vereist.

 • Simulatieweek

  Krokusvakantie : vanaf zondag 3 tot vrijdag 8 maart 2019

  30 Zavelput, 1000 Brussel

  We overnachten in Jeugdherberg "Jacques Brel". De parlementaire zitting heeft plaats in de Senaat. Op de eerste dag van de simulatie wordt u verwacht in de Jeugdherberg.

  Wat mee te nemen? - Beddengoed is voorzien door de herberg. Dit geldt niet voor handdoeken.

  Dresscode? - De Senaat is een nationaal politieke instelling. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich kleedt met respect voor deze instelling. Jeansbroeken zijn niet toegestaan.

Prijs

Prijs - De deelnemersprijs is 80€ , maaltijden en de jeugdherberg inbegrepen. Na aanvaarding van je kandidatuur, is dit bedrag te storten op het rekeningnummer BE55 0015 4548 6044, met als melding je naam, voornaam en "inschrijving JPJ 2019".

Beurs - De financiële kant is géén drempel voor deelname. Indien u zich in een financieel minder goede situatie bevindt, kunt u genieten van een sociaal tarief. Neem hiervoor contact op via info@jeugdparlementjeunesse.be.

Terugbetaling - Deelnemers hebben tot 31 januari de tijd om hun inschrijvingsgeld te betalen. Als een deelnemer zich uitschrijft vóór 15 februari, krijgt hij 100% terugbetaald. Als hij tussen 16 februari en 23 februari afzegt wordt 50% terugbetaald. Als hij zich terugtrekt na 23 februari, krijgt hij geen terugbetaling meer.

Ondersteun het JPJ

De tiende editie is enkele maanden geleden succesvol geëindigd. We hebben onder andere gedebatteerd over een de hervorming van de politie, over herfederalisering, over de circulaire economie en over de hervorming van het huwelijk. Ook ethische thema’s gaat het JPJ niet uit de weg. Nu stellen we alles in het werk om de volgende simulatie net zo succesvol te organiseren. Daarbij is uw financiële hulp van essentieel belang en vragen wij om uw ondersteuning.

Wij zijn er van overtuigd dat het u ten goede komt aan ons project bij te dragen. Door ons te steunen, draagt u de waarden van burgerzin, democratie en wederzijds respect uit. Ons project heeft een groot bereik door een intensieve rekruteringscampagne in alle universiteiten van het land en door een grote belangstelling van de pers. De laatste simulatie trok meer dan 600 kandidaatstellingen en we verwachten er nog meer dit jaar.

Hieronder vindt u ons sponsordossier met alle relevante informatie. Ook kan u eens kijken in onze persmap met onze verschillende verschijningen in de media.

Als u nog vragen heeft, kan u ons altijd bereiken. Wij staan met plezier klaar om zo snel mogelijk te antwoorden.

Dank u!