#CivicTech

Elke vier jaar is iedereen geroepen om met een potlood aan zijn burgerlijke verantwoordelijkheden te voldoen. De representatieve democratie werd geboren uit twee beperkingen: de eerste was de materiële onmogelijkheid om alle burgers samen te brengen op één plek om te beraadslagen en te beslissen over collectieve kwesties, de tweede was het gebrek aan informatie dat nodig was om de beste beslissingen te nemen.

En wat als onze redding het kleine object van metaal en glas dat nu in uw zak zit was? Civic-tech is elke technologie die de politiek meer participatief, deliberatief en transparant maakt en daarom meer legitiem en effectief. Het is nu mogelijk om via deze eenvoudige en innovatieve hulpmiddelen de wijsheid van de massa’s naar voren te brengen. De beste oplossingen zijn namelijk het resultaat van de gemiddelde bijdragen van elke burger. Een experiment dat een groot aantal mensen vraagt hoeveel suikerbonen een vaas bevat, is een goede illustratie van dit concept. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe waarschijnlijker het is dat het gemiddelde van de antwoorden overeenkomt met het exacte aantal.

Er zijn dus steeds meer digitale overlegplatforms om collectieve intelligentie naar voren te brengen. Dit is het geval voor Parliament & Citizens, een burgerengagementplatform waarmee burgers samen wetsontwerpen bouwen. Het platform vergemakkelijkt de wederzijdse communicatie tussen beleidsmakers en burgers. Een ander voorbeeld is VoteBox, dat de nieuwste technologieën gebruikt om volksraadplegingen via het internet te beveiligen. Weer anderen zoals Bliverr of VoteWatch bieden meer transparantie over wetgevingsprocessen.

Het is dringend tijd om het beleid opnieuw opnieuw uit te vinden. Elke nieuwe technologie brengt onvermijdelijk veel moeilijkheden met zich mee; het is het kenmerk van de mensheid gedurende honderdduizenden jaren. Dit is een risico dat moet worden genomen om de politiek terug tot leven te brengen, in een wereld waar het gemakkelijker is om toegang te krijgen tot internet dan een stembureau.

Van 11 tot 16 Februari vindt de traditionele parlementaire simulatie van Jeugd Parlement Jeunesse plaats, waarbij ongeveer honderd jongeren uit heel België samenkomen om vier fictieve wetsontwerpen te bespreken, door in de schoenen van afgevaardigden te kruipen. De vereniging wil bij haar tienjarig jubileum een fundamenteel debat over deze nieuwe technologische middelen starten door ze te integreren in haar jaarlijkse simulatie.

Civic-technologie is elke technologie die de politiek meer participatief, deliberatief en transparant maakt en daarom meer legitiem en effectief.

Laboratorium

#Platform van co-constructie van de wet

Van 9 december tot 11 februari 2018 zal het platform Parlement & Citoyens van het Start-Up Cap-Collectif zijn platform voor debat ter beschikking stellen. Elke minister zal het debat voeden met een verklarende video en persartikelen. Burgers krijgen de gelegenheid om opmerkingen te maken en het wetsvoorstel aan te passen voor de parlementaire debatten. Na twee maanden debat, zal een samenvatting van de argumenten worden opgesteld met behulp van de algoritmen van het platform en zal het dienen als basis voor parlementsleden tijdens de parlementaire simulatieweek.

#Virtuele zetel 360°

Om de debatten in de plenaire vergaderingen zo transparant mogelijk te maken en om de belangstelling en de deelname van het grote publiek aan deze democratische momenten te wekken, zullen Bliverr, Altheria & (Base/Orange/Proximus) hun krachten bundelen om de sessies live uit te zenden.

De originaliteit? Deze debatten zullen in 360 ° worden uitgezonden, zodat de internetgebruiker de indruk heeft zijn plaats te hebben, in het hart van de Senaat, op een virtuele stoel waar hij rechtstreeks op de parlementaire debatten kan reageren.

#Volksraadpleging via internet

Het hart van de democratie is de stemming. Met VoteBoxis stemmen via internet vereenvoudigd, veilig en anoniem. Om met deze digitale tool te experimenteren, organiseren we een volksraadpleging die openstaat voor iedereen over de de zeer actuele kwestie herfederalisering. De vraag zal worden geformuleerd door onze fictieve Raad van State om een mogelijke ongrondwettelijkheid te verhelpen.

Promoten en debatteren

#Sociale netwerken

Voor een optimale communicatie, zullen de Facebook- pagina's, Twitter en website van de vzw Jeugd Jeugd Parlement regelmatig gebruikersgebruikers oproepen om deel te nemen aan het experiment.

#Media-partnerschappen

Tot slot, want democratie is niets zonder haar vierde macht, hopen we het initiatief bekend te maken bij het publiek weten door een uitgebreide dekking in kwaliteitsmedia.

Schrijf u in!

Om mee te doen. Geen spam, geen engagement, alleen maar nieuwsgierigheid!
* verplicht veld