top of page

Ministers

311932438_508638737508745_3297023420197477102_n.jpg

Talia Davids

Minister van Volksgezondheid

Volksgezondheid

In een tijd waarin vrouwenrechten nog steeds geen evidentie blijken, de coronacrisis druk legt op onze gezondheidszorg en de energiecrisis hetzelfde doet met onze portemonnee, kunnen we niet langer toekijken. Dit is het moment om politieke moed te tonen en te doen waar generaties van politici voor ons niet in geslaagd zijn: het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen maximaal garanderen, abortus liberaliseren en het departement Volksgezondheid opnieuw federaliseren. België schiet elk jaar nog tekort voor 500 vrouwen, die wegens onze beperkte abortustermijn naar Nederland moeten trekken om correcte zorg te ontvangen. België schiet tekort in haar preventiebeleid, dat het aantal nodige onderzoeken grondig zou kunnen reduceren. En België schiet tekort in het inrichten van een efficiënt departement Volksgezondheid, dat niet verzandt in oeverloze discussies tussen verschillende beleidsniveaus die ook nog eens handenvol geld kosten aan de burger. Maar België kan beter, en daar wil ik samen met de senatoren en senatrices van dit jaar mijn steentje aan bijdragen.

311487281_3376405129353588_7395955446734856756_n.jpg

Yoachim Pieders

Minister van binnenlandse zaken

Minister van Justitie

Wapenwetgeving

Onze maatschappij is op een punt gekomen waarbij onze politiediensten overbelast zijn met allerhande taken die nefast werken op efficiëntie van onze diensten. Zowel fysiek als mentaal worden onze agenten te veel belast. Daarom zal mijn wetsontwerp focussen om de druk op onze politiediensten te verlagen. Dit zal ik doen door onder andere pepperspray en tasers te legaliseren. Belgen betalen één van de hoogste belastingen in de wereld, dan is het vanzelfsprekend dat we onze burgers meer verantwoordelijkheid toevertrouwen. We maken daarnaast komaf met akelige momenten die vrouwen dagelijks moeten meemaken na een nachtje uit. Pepperspray of een taser zijn hier dé oplossing. Daarnaast brengen we enkele politionele bevoegdheden naar externe ondernemingen, denk maar aan de opvang en bescherming van wilde dieren. Als laatste schaf ik de gemeenschapswacht af en vervangen we deze door een handhavingspolitie die effectief iets kan en zal doen. Met dit wetsontwerp geven we meer verantwoordelijkheid aan onze burgers die ze verdienen, maar tegelijkertijd zorgen we voor een sterk en efficiënt politieorgaan die de personen die buiten de lijntjes kleuren onder controle houden.

299274680_3208930309347868_8911022349928465537_n.jpg

Sarah Lélé

Minister van Gelijke kansen

Dekolonisatie

Mijn wetsontwerp gaat over dekolonisatie. Het richt zich op vier hoofdgebieden. Ten eerste zullen wij ons bezighouden met de teruggave aan voormalige koloniën van goederen die tijdens de kolonisatie zijn vervreemd, of het nu gaat om kunstwerken, cultuurgoederen of menselijke resten. Ten tweede zullen wij, na deze te hebben gedefinieerd, ingaan op het herstel van de koloniale schuld, zowel moreel als economisch. Ten derde zullen wij ons buigen over het Museum van Midden-Afrika, de rol die het vandaag speelt en de veranderingen die het moet ondergaan. Ten slotte zullen wij het "misdrijf van koloniale hercontextualisering" definiëren om het strafbaar te stellen.

311940285_1158590311754774_7050651331672375368_n.jpg

Youssef Sbihi

Minister van Justitie

Prostitutie

Mijn wetsontwerp gaat over de regulering van prostitutie. Naast een duidelijke definitie van prostitutie in de wet te plaatsen beoogt dit wetsontwerp prostituees de mogelijkheid te bieden hun praktijk zelf, individueel of collectief, op democratische wijze te organiseren en hun aldus een humaan alternatief te bieden voor door pooiers gerunde bordelen, waar maar al te vaak de meest fundamentele mensenrechten worden geschonden. Dit nieuwe rechtskader zou ook de toegang tot sociale rechten voor alle prostituees waarborgen. Om de stem van de prostituees in elk toekomstig debat over prostitutie op te nemen, zou op nationaal niveau een representatief orgaan van prostituees worden opgericht, dat een bevoorrechte gesprekspartner voor de uitvoerende en de wetgevende macht zou vormen. Ten slotte zouden overal in het land gespecialiseerde centra voor de begeleiding van sekswerkers worden opgericht, bemand door maatschappelijk werkers en politieagenten die in deze specifieke problematiek zijn opgeleid.

DSCF0138.JPG
logo-jpj-red (1).png
bottom of page